بسم تعالی

شرایط اخذ نمایندگی و مزایاي نمایندگی سهند پمپ تبریز

سلام علیکم
با احترام به اطلاع کلیه فعالین در زمینه پمپهاي آب، صنعتی و اصناف مرتبط با ادوات کشاورزي می رساند
شرکت سهند پمپ تبریز سولار با سابقه 30 سال فعالیت در زمینه تولید انواع پمپ هاي گریز از مرکز، فشار
قوي، روغن داغ، گیربکس هاي پشت تراکتوري، پمپ هاي شناور و قطعات پمپ هاي فوق الذکر در سرتا سر
ایران نمایندگی می پذیرد. شرایط و ضوابط اخذ نمایندگی به شرح ذیل است:

  1. سابقه فعالیت مفید در زمینه دستگاه هاي کشاورزي
  2.  شرایط مناسب جهت فعالیت در نمایشگاه هاي مرتبط، با همکاري شرکت سهند پمپ تبریز سولار
  3. انبار و امکانات مناسب جهت انجام تعمیرات و مونتاژ نظیر شاسی کوپلینگ
  4.  تبلیغات فعال محصولات سهند پمپ تبریز سولار سوابقی نظیر مشتري مداري جزو امتیازات محسوب خواهد شد.

مزایاي اخذ نمایندگی شرکت سهند پمپ تبریز سولار

  • حمایت همه جانبه از نماینده محترم
  • مشارکت در پروژه ها ي خصوصی و دولتی
  • هدایت مشتریان مربوط به یک استان به نمایندگی مربوطه
  • خریدهاي نقدي مشمول تخفیف 10%
  • تخفیفات پله اي متناسب با حجم فروش (سقف تخفیفات تا حد 20 % )
  • 18 ماه ضمانت تمامی محصولات