ما سهند پمپ تبریز هستیم.

نشانی وب‌سایت ما: sahandpump.org

چه اطلاعاتی از شما دریافت می کنیم ؟

سهند پمپ تبریز برای راحتی شما کاربران ر امر سفارش اطلاعات : نام / نام خانوادگی / آدرس / ایمیل / تصویر / شماره موبایل شما را دریافت می کند که برخی از اطلاعات باید به صورت اجباری پر شوند ولی برخی از اطلاعات را می توانید پر نکنید و اختیاری می باشد.

به اطلاعات شما چه کسانی دسترسی دارند ؟

به اطلاعات کاربری شما هیچ کس و هیچ ارگانی بجز سهند پمپ تبریز دسترسی ندارد، و سهند پمپ تبریز نیز برای ارسال و مدیریت سفارشات این اطلاعات را از کاربران دریافت می کند.

به چه منظور از اطلاعات شما استفاده می شود ؟

سهند پمپ به منظور مدیریت فروش و مدیریت سفارشات و خرید کاربران از اطلاعات کاربری استفاده می کند و از اطلاعات کاربری هیچ سو استفاده ای نخواهد شد، سهند پمپ از اطلاعات کاربری برای ارسال سفارش و پرینت فاکتور و اطلاعات گارانتی و وارانتی استفاده می کند.

استفاده از کوکی‌ها

ما از کوکی ها برای راحتی شما کاربران عزیز استفاده می کنیم و برای ورود سریع تر به پنل کاربری استفاده می کنیم برای مثال بعد از اینکه وارد وب سایت سهند پمپ شدید می توانید کوکی های خود را ذخیره کنید و برای ورود دوباره نیاز به پسورد و نام کاربری نداشته باشید.

اطلاعات بانکی

از اطلاعات بانکی شما سهند پمپ هیچ استفاده ای نمی کند و فقط در درگاه پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد که برای پرداخت هزینه سفارش می باشد، سهند پمپ از اطلاعات عمومی کارت شما برای بازگشت وجه به کاربر استفاده می کند.

حفاظت اطلاعات کاربری

سهند پمپ از اطلاعات شما به این شکل حراست می کند که اطلاعات شما را به هیچ شخص و ارگانی ارائه نمی دهد و فقط برای ارسال و مدیریت سفارشات و فروش کاربران استفاده می شود.

هیچ وب سایت و هیچ شخصی نمی تواند اطلاعات شخصی و کاربری شما و فایل وغیره ای که در سهند پمپ تبریز دارید را استخراج و برداشت کند.