دسته بندی نشده

قیمت پمپ آب کشاورزی 8 اینچ

قیمت پمپ آب کشاورزی 8 اینچ

قیمت پمپ آب کشاورزی 8 اینچپمپ8اینچ

اگر دنبال پمپی هستید که بتوانید 8 اینج آب بردارید قبل از خرید کاملا این وبلاگ را مطالعه کنید حتما به دردتان میخورد.

این نوع پمپ که در بالا مشاهده می کنید پمپ گریزازمرکز یا به اصطلاح حلزونی که به انگلیسی Centrifugal pump  گفته میشود.

قبل از همه چیز چند مدل از این پمپ ها را برای شما معرفی میکنیم که خروجی یعنی آبی که میتونید دریافت کنید 8 اینج هستند

نوع اول:پمپ گریز از مرکز 23-200 با قطر پروانه استاندارد 230/230میباشد.

نوع دوم:پمپ گریز از مرکز 23-200 با قطر پروانه استاندارد 230/220میباشد.

نوع سوم:پمپ گریز از مرکز 23-200 با قطر پروانه استاندارد 230/210میباشد.

نوع چهارم:پمپ گریز از مرکز 23-200 با قطر پروانه استاندارد 230/190میباشد.

برسی و مشخصات دقیق پمپ نوع اول:(23-200) با قطر پروانه 230/230 بدون تراش پروانه

مکش این پمپ(آبی که از رودخانه یا استخر برمیدارد ) 8 اینج میباشد.

رانش این پمپ(آبی که به زمین شما انتقال میدهد) 8 اینج میباشد.

برق مورد نیاز برای راه اندازی این پمپ:

3 فاز و 22کیلووات برق مورد نیاز این پمپ میباشد.

اگه برق مورد نیاز این پمپ و دارید قبل خرید باید به نقاط زیر توجه کنید

سوال؟این پمپ چقدر میتونه به زمین ما آب بده.

این سوال که پرسیده میشه 3تا جواب دارد

جواب اول:زمین شما از شب ندارد و از بستر رودخانه یا استخر فاصله دارد.

جواب دوم:زمین شما بغل بستر رودخانه و یا استخر میباشد ولی شیب دارد.

جواب سوم:زمین شما هم از بستر رودخانه یا استخر فاصله دارد هم شیب دارد.

پاسخ جواب اول:اگر زمین شما شیب نداشته باشد نسب به فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخر بستگی دارد.

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 288متر فاصله داشته باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 412متر فاصله داشته باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 496متر فاصله داشته باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 564متر فاصله داشته باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 612متر فاصله داشته باشد.

پاسخ جواب دوم:اگر زمین شما بغل رودخانه یا استخر باشد و فقط شیب داشته باشد

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 7.2متر باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 10.3متر باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 12.4متر باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 14.1متر باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 15.3متر باشد.

پاسخ جواب سوم:اگر زمین شما هم از بستر رودخانه یا استخر فاصله داشته باشد وهمچنین در طول مسیر شیب داشته باشید.

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 248متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 208متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 168متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 128متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 88متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 48متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 28متر باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید.

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 372متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 332متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 292متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 252متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 212متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 172متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 132متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 92متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 52متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 12متر باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید.

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 456متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 416متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 376متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 336متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 296متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 256متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 216متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 176متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 136متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 96متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 56متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 16متر باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 524متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 484متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 444متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 404متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 364متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 324متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 284متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 244متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 204متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 164متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 124متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 84متر باشد.

اگر زمین شما13متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 44متر باشد.

اگر زمین شما14متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 4متر باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 574متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 532متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 492متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 452متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 412متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 372متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 332متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 292متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 252متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 212متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 172متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 132متر باشد.

اگر زمین شما13متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 92متر باشد.

اگر زمین شما14متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 52متر باشد.

اگر زمین شما15متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 12متر باشد.

ممنون که تا اینجا مارا همراهی نمودید

الان میزان ارتفاع و مسافت و آبدهی را دانستید حالا به قسمت مهمتر این موضوع میرسیم.

آیا این پمپ با چه وسیله ای کار میکند؟

به سه روش میتوانیم اینن پمپ را به کار بندازیم.

روش اول:نصب به پشت تراکتور

که در این روش شما به یک عدد تراکتور یک عدد گیر بکس یک عدد شاسی مخصوص این پمپ که دارای کوپله باشد ویک عدد گاردان نیازدارید.

مشخصات تراکتور:باید40اسب بخار قدرت داشته باشد و اصولا 30اسب هم کافی هست ولی بهتر است 40 اسب بخار قدرت داشته باشد.

مشخصات گیر بکس:باید یک عدد گیربکس 1به3داشته باشید

مشخصات شاسی وکوپله:شاسی در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

مشخصات گاردن:در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

روش دوم:نصب به الکترو موتور

که در این روش شما به یک ترانس برق 3فاز 22کیلووات و با جریان 44آمپر نیاز دارید که این الکترو موتور روی شاسی و کوپله مخصوص سهند پمپ قرار میگیرد نیاز دارید.

مشخصات الکترو موتور:3فاز-22کیلیو وات-44آمپر

مشخصات شاسی و کوپله:شاسی و کوپله در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

روش سوم:نصب روی موتورپمپ آب

که در این روش شما به یک موتور پمپ آب 22کیلووات با جریان 44آمپر نیاز دارید که این موتور پمپ آب روی شاسی و کوپله مخصوص سهند پمپ قرار میگیرد نیاز دارید.

مشخصات موتور برق:3فاز-22کیلیو وات-44آمپر

مشخصات شاسی و کوپله:شاسی و کوپله در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

برسی مشخصات دقیق پمپ نوع دوم:(23-200) با قطر پروانه 230/220 تراش پروانه

مکش این پمپ(آبی که از رودخانه یا استخر برمیدارد ) 8 اینج میباشد.

رانش این پمپ(آبی که به زمین شما انتقال میدهد) 8 اینج میباشد.

برق مورد نیاز برای راه اندازی این پمپ:

3 فاز و 18.5کیلووات برق مورد نیاز این پمپ میباشد.

اگه برق مورد نیاز این پمپ و دارید قبل خرید باید به نقاط زیر توجه کنید

سوال؟این پمپ چقدر میتونه به زمین ما آب بده.

این سوال که پرسیده میشه 3تا جواب دارد

جواب اول:زمین شما از شب ندارد و از بستر رودخانه یا استخر فاصله دارد.

جواب دوم:زمین شما بغل بستر رودخانه و یا استخر میباشد ولی شیب دارد.

جواب سوم:زمین شما هم از بستر رودخانه یا استخر فاصله دارد هم شیب دارد.

پاسخ جواب اول:اگر زمین شما شیب نداشته باشد نسب به فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخر بستگی دارد.

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 248متر فاصله داشته باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 368متر فاصله داشته باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 456متر فاصله داشته باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 564متر فاصله داشته باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 612متر فاصله داشته باشد.

پاسخ جواب دوم:اگر زمین شما بغل رودخانه یا استخر باشد و فقط شیب داشته باشد

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 6.2متر باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 9.2متر باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 11.4متر باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 13متر باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 14.2متر باشد.

پاسخ جواب سوم:اگر زمین شما هم از بستر رودخانه یا استخر فاصله داشته باشد هم در طول مسیر شیب داشته باشید.

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب می توانید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 248متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 208متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 168متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 128متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 88متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 48متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 28متر باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید.

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 372متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 332متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 292متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 252متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 212متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 172متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 132متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 92متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 52متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 12متر باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید.

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 456متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 416متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 376متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 336متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 296متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 256متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 216متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 176متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 136متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 96متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 56متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 16متر باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 524متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 484متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 444متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 404متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 364متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 324متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 284متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 244متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 204متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 164متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 124متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 84متر باشد.

اگر زمین شما13متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 44متر باشد.

اگر زمین شما14متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 4متر باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 574متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 532متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 492متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 452متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 412متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 372متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 332متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 292متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 252متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 212متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 172متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 132متر باشد.

اگر زمین شما13متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 92متر باشد.

اگر زمین شما14متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 52متر باشد.

اگر زمین شما15متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 12متر باشد.

ممنون که تا اینجا مارا همراهی نمودید

الان میزان ارتفاع و مسافت و آبدهی را دانستید حالا به قسمت مهمتر این موضوع میرسیم.

آیا این پمپ با چه وسیله ای کار میکند؟

به سه روش میتوانیم اینن پمپ را به کار بندازیم.

روش اول:نصب به پشت تراکتور

که در این روش شما به یک عدد تراکتور یک عدد گیر بکس یک عدد شاسی مخصوص این پمپ که دارای کوپله باشد ویک عدد گاردان نیازدارید.

مشخصات تراکتور:باید40اسب بخار قدرت داشته باشد و اصولا 30اسب هم کافی هست ولی بهتر است 40 اسب بخار قدرت داشته باشد.

مشخصات گیر بکس:باید یک عدد گیربکس 1به3داشته باشید

مشخصات شاسی وکوپله:شاسی در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

مشخصات گاردن:در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

روش دوم:نصب به الکترو موتور

که در این روش شما به یک ترانس برق 3فاز 22کیلووات و با جریان 44آمپر نیاز دارید که این الکترو موتور روی شاسی و کوپله مخصوص سهند پمپ قرار میگیرد نیاز دارید.

مشخصات الکترو موتور:3فاز-22کیلیو وات-44آمپر

مشخصات شاسی و کوپله:شاسی و کوپله در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

روش سوم:نصب روی موتور پمپ آب

که در این روش شما به یک موتور برق 3فاز-22کیلووات -و با جریان 44آمپر نیاز دارید که این الکترو موتور روی شاسی و کوپله مخصوص سهند پمپ قرار میگیرد نیاز دارید.

مشخصات موتور پمپ آب:3فاز-22کیلیو وات-44آمپر

مشخصات شاسی و کوپله:شاسی و کوپله در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

برسی و مشخصات دقیق پمپ نوع سوم:(23-200) با قطر پروانه 230/210  تراش پروانه

مکش این پمپ(آبی که از رودخانه یا استخر برمیدارد ) 8 اینج میباشد.

رانش این پمپ(آبی که به زمین شما انتقال میدهد) 8 اینج میباشد.

برق مورد نیاز برای راه اندازی این پمپ:

3 فاز و 22کیلووات برق مورد نیاز این پمپ میباشد.

اگه برق مورد نیاز این پمپ و دارید قبل خرید باید به نقاط زیر توجه کنید

سوال؟این پمپ چقدر میتونه به زمین ما آب بده.

این سوال که پرسیده میشه 3تا جواب دارد

جواب اول:زمین شما از شب ندارد و از بستر رودخانه یا استخر فاصله دارد.

جواب دوم:زمین شما بغل بستر رودخانه و یا استخر میباشد ولی شیب دارد.

جواب سوم:زمین شما هم از بستر رودخانه یا استخر فاصله دارد هم شیب دارد.

پاسخ جواب اول:اگر زمین شما شیب نداشته باشد نسب به فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخر بستگی دارد.

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 288متر فاصله داشته باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 412متر فاصله داشته باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 496متر فاصله داشته باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 564متر فاصله داشته باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 612متر فاصله داشته باشد.

پاسخ جواب دوم:اگر زمین شما بغل رودخانه یا استخر باشد و فقط شیب داشته باشد

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 7.2متر باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 10.3متر باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 12.4متر باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 14.1متر باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 15.3متر باشد.

پاسخ جواب سوم:اگر زمین شما هم از بستر رودخانه یا استخر فاصله داشته باشد هم در طول مسیر شیب داشته باشید.

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 248متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 208متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 168متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 128متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 88متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 48متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 28متر باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید.

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 372متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 332متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 292متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 252متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 212متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 172متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 132متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 92متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 52متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 12متر باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید.

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 456متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 416متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 376متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 336متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 296متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 256متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 216متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 176متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 136متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 96متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 56متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 16متر باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 524متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 484متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 444متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 404متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 364متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 324متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 284متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 244متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 204متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 164متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 124متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 84متر باشد.

اگر زمین شما13متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 44متر باشد.

اگر زمین شما14متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 4متر باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 574متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 532متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 492متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 452متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 412متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 372متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 332متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 292متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 252متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 212متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 172متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 132متر باشد.

اگر زمین شما13متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 92متر باشد.

اگر زمین شما14متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 52متر باشد.

اگر زمین شما15متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 12متر باشد.

ممنون که تا اینجا مارا همراهی نمودید

الان میزان ارتفاع و مسافت و آبدهی را دانستید حالا به قسمت مهمتر این موضوع میرسیم.

آیا این پمپ با چه وسیله ای کار میکند؟

به سه روش میتوانیم اینن پمپ را به کار بندازیم.

روش اول:نصب به پشت تراکتور

که در این روش شما به یک عدد تراکتور یک عدد گیر بکس یک عدد شاسی مخصوص این پمپ که دارای کوپله باشد ویک عدد گاردان نیازدارید.

مشخصات تراکتور:باید40اسب بخار قدرت داشته باشد و اصولا 30اسب هم کافی هست ولی بهتر است 40 اسب بخار قدرت داشته باشد.

مشخصات گیر بکس:باید یک عدد گیربکس 1به3داشته باشید

مشخصات شاسی وکوپله:شاسی در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

مشخصات گاردن:در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

روش دوم:نصب به الکترو موتور

که در این روش شما به یک ترانس برق 3فاز 22کیلووات و با جریان 44آمپر نیاز دارید که این الکترو موتور روی شاسی و کوپله مخصوص سهند پمپ قرار میگیرد نیاز دارید.

مشخصات الکترو موتور:3فاز-22کیلیو وات-44آمپر

مشخصات شاسی و کوپله:شاسی و کوپله در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

روش سوم:نصب روی موتور پمپ آب

که در این روش شما به یک موتور پمپ آب 22کیلووات جریان 44آمپر نیاز دارید که این موتور پمپ  آب روی شاسی و کوپله مخصوص سهند پمپ قرار میگیرد نیاز دارید.

مشخصات موتورپمپ آب:22کیلیو وات-44آمپر

مشخصات شاسی و کوپله:شاسی و کوپله در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

برسی و مشخصات دقیق پمپ نوع سوم:(23-200) با قطر پروانه 230/190 تراش پروانه

مکش این پمپ(آبی که از رودخانه یا استخر برمیدارد ) 8 اینج میباشد.

رانش این پمپ(آبی که به زمین شما انتقال میدهد) 8 اینج میباشد.

برق مورد نیاز برای راه اندازی این پمپ:

3 فاز و 18.5کیلووات برق مورد نیاز این پمپ میباشد.

اگه برق مورد نیاز این پمپ و دارید قبل خرید باید به نقاط زیر توجه کنید

سوال؟این پمپ چقدر میتونه به زمین ما آب بده.

این سوال که پرسیده میشه 3تا جواب دارد

جواب اول:زمین شما از شب ندارد و از بستر رودخانه یا استخر فاصله دارد.

جواب دوم:زمین شما بغل بستر رودخانه و یا استخر میباشد ولی شیب دارد.

جواب سوم:زمین شما هم از بستر رودخانه یا استخر فاصله دارد هم شیب دارد.

پاسخ جواب اول:اگر زمین شما شیب نداشته باشد نسب به فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخر بستگی دارد.

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 288متر فاصله داشته باشد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 412متر فاصله داشته باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 496متر فاصله داشته باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 564متر فاصله داشته باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که فاصله زمین شما از بستر رودخانه یا استخربدون شیب حداکثر 612متر فاصله داشته باشد.

پاسخ جواب دوم:اگر زمین شما بغل رودخانه یا استخر باشد و فقط شیب داشته باشد

600.000هزار لیتر در ساعت در این نوع تراش پروانه وجود ندارد.

500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 7.7متر باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر9.9متر باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر 11.5متر باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید به شرطی که زمین شما از بستر رودخانه یا استخر فاصله نداشته باشد و فقط شیب زمین حداکثر12.6متر باشد.

پاسخ جواب سوم:اگر زمین شما هم از بستر رودخانه یا استخر فاصله داشته باشد هم در طول مسیر شیب داشته باشید.

600.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 167 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید که در این مدل نمیتوانید این مقدار آب بردارید.
500.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 138 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید.

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 372متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 332متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 292متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 252متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 212متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 172متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 132متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 92متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 52متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 12متر باشد.

400.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 111 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید.

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 456متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 416متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 376متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 336متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 296متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 256متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 216متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 176متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 136متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 96متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 56متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 16متر باشد.

300.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 83 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 524متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 484متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 444متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 404متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 364متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 324متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 284متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 244متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 204متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 164متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 124متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 84متر باشد.

اگر زمین شما13متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 44متر باشد.

اگر زمین شما14متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 4متر باشد.

200.000هزار لیتر در ساعت یا به عبارتی 55 لیتر در ثانیه آب میتونید بردارید

به اعزای هر 40متر مسافت طی شده از بستر رودخانه یا استخر1 متر از ارتفاع شما کم میشود .و برای اینکه راندمان بهتری بگیرید 50 الی 60متر کم کنید.

اگر زمین شما 1متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 574متر باشد.

اگر زمین شما 2متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 532متر باشد.

اگر زمین شما 3متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 492متر باشد.

اگر زمین شما 4متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 452متر باشد.

اگر زمین شما 5متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 412متر باشد.

اگر زمین شما 6متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 372متر باشد.

اگر زمین شما 7متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 332متر باشد.

اگر زمین شما 8متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 292متر باشد.

اگر زمین شما 9متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 252متر باشد.

اگر زمین شما10متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 212متر باشد.

اگر زمین شما11متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 172متر باشد.

اگر زمین شما12متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 132متر باشد.

اگر زمین شما13متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 92متر باشد.

اگر زمین شما14متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 52متر باشد.

اگر زمین شما15متر ارتفاع داشته باشد مسیر زمین شما باید 12متر باشد.

ممنون که تا اینجا مارا همراهی نمودید

الان میزان ارتفاع و مسافت و آبدهی را دانستید حالا به قسمت مهمتر این موضوع میرسیم.

آیا این پمپ با چه وسیله ای کار میکند؟

به سه روش میتوانیم اینن پمپ را به کار بندازیم.

روش اول:نصب به پشت تراکتور

که در این روش شما به یک عدد تراکتور یک عدد گیر بکس یک عدد شاسی مخصوص این پمپ که دارای کوپله باشد ویک عدد گاردان نیازدارید.

مشخصات تراکتور:باید20اسب بخار قدرت داشته باشد و اصولا 20اسب کافی هست ولی بهتر است 30 اسب بخار قدرت داشته باشد.

مشخصات گیر بکس:باید یک عدد گیربکس 1به3داشته باشید

مشخصات شاسی وکوپله:شاسی در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

مشخصات گاردن:در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

روش دوم:نصب به الکترو موتور

که در این روش شما به یک ترانس برق 3فاز 15 کیلووات و با جریان 32 آمپر نیاز دارید که این الکترو موتور روی شاسی و کوپله مخصوص سهند پمپ قرار میگیرد نیاز دارید.

مشخصات الکترو موتور:3فاز-15 کیلیو وات-32 آمپر

مشخصات شاسی و کوپله:شاسی و کوپله در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

روش سوم:نصب روی موتور پمپ آب

که در این روش شما به یک موتور پمپ آب 15 کیلوواتی با جریان 32 آمپر نیاز دارید که این موتور پمپ آب روی شاسی و کوپله مخصوص سهند پمپ قرار میگیرد را نیاز دارید.

مشخصات موتور پمپ آب:15کیلیو وات-32آمپر

مشخصات شاسی و کوپله:شاسی و کوپله در سهند پمپ مخصوص این پمپ موجود میباشد.

 

 

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید